Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van Horst aan de Maas houdende regels voor jeugdhulp (Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas)

Geldend van 16-02-2019 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van Horst aan de Maas houdende regels voor jeugdhulp (Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas)
Citeertitel Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  2. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  3. artikel 2.12 van de Jeugdwet
  4. artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld op 19 december 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2019 01-01-2022 nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-36801

2019.014.A