Aanwijzen panden voor financiering ex art. 3.4 jo. 4.1 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015

Geldend van 16-02-2019 t/m 31-12-2021

Intitulé

Aanwijzen panden voor financiering ex art. 3.4 jo. 4.1 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van 11 december 2018; kenmerk BS18/01032;

overwegende, dat het ter uitvoering van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015 gewenst is om de navolgende panden aan te wijzen voor de mogelijkheid van financiering van de in artikel 3.1 onder 1, 2 of 3 bedoelde investeringen;

gelet op de artikelen 3.4 en 4.1 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015;

besluit:

 • I.

  De navolgende panden aan te wijzen voor de mogelijkheid van financiering als bedoeld in artikel 3.2 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015.

  Afrikaanderwijk

  Paul Krugerstraat 105, 107, 129, 133, 141 en 143 (21 eenheden)

  Pretorialaan 13, 22 en 27 (10 eenheden)

  Hilledijk 77 t/m 97 (oneven) (38 eenheden)

  Paul Krugerstraat 18A t/m 18E (even) (5 eenheden)

  In de Afrikaanderwijk 74 eenheden

  Bloemhof

  Eemstein 3 (2 eenheden)

  Hillevliet 111 tot en met 137 (oneven) (36 eenheden)

  1ste Kiefhoekstraat 2 en 4 (6 eenheden)

  Lange Hilleweg 2 tot en met 10 (even) (19 eenheden)

  In Bloemhof 63 eenheden

  Carnisse

  Amelandsestraat 3 en 5a (4 eenheden)

  Buizerdstraat 1 tot en met 15 (oneven) (24 eenheden)

  Buizerdstraat 2 tot en met 22 (even) (31 eenheden)

  Dorpsweg 40 tot en met 52 (even), 56, 58, 60 en 64 tot en met 74 (even) (46 eenheden)

  Eksterstraat 17 en 19 (2 eenheden)

  Katendrechtse Lagedijk 380 tot en met 388 (even) en 392 tot en met 402 (even) (17 eenheden)

  Pleinweg 66 tot en met 132 (even) (134 eenheden)

  Sternstraat 1 tot en met 25 (oneven) (36 eenheden)

  Texelsestraat 4 (2 eenheden)

  In Carnisse 296 eenheden

  Hillesluis

  Westerbeekstraat 8 en 10 (4 eenheden)

  In Hillesluis 4 eenheden

  Tarwewijk

  Maastunnelplein 10 en 12 (8 eenheden)

  Pleinweg 215 tot en met 233 (oneven) (40 eenheden)

  Verschoorstraat 103 tot en met 109 (oneven) (12 eenheden)

  In de Tarwewijk 60 eenheden

  Pendrecht

  Baarlandhof 20 tot en met 72 (even) en 78 tot en met 84 (even) (31 eenheden)

  Krabbendijkehof 1 tot en met 83 (oneven), 115, 123 en 127 (40 eenheden)

  Krabbendijkestraat 4, 6, 8, 10, 22 en 30 (6 eenheden)

  Ossenisseweg 114 tot en met 124 (even) (6 eenheden)

  Plein 1953 1 tot en met 11 (oneven), 21, 23, 25, 29, 51 tot en met 65 (oneven) (18 eenheden)

  Plein 1953 4, 6, 8, 10, 14, 22, 24, 26, 50 tot en met 60 (even) en 64 (15 eenheden)

  Slinge 602 tot en met 688 (even) (44 eenheden)

  In Pendrecht 160 eenheden

  Totaal

  657 eenheden

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2021.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit financiering panden bij Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015, nummer 1.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2019, nummer 12, is uitgegeven op 4 februari 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)