Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast’ gemeente Almelo

Geldend van 15-02-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast’ gemeente Almelo
Citeertitel Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Almelo
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-8177

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151d van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almelo/CVDR61574/CVDR61574_10.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2019 nieuwe beleidsregel woonoverlast

18-12-2018

gmb-2019-35429

Onbekend.