AANWIJZINGSBESLUIT ARTIKEL 5:6 APV

Geldend van 06-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ARTIKEL 5:6 APV

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

Overwegende dat:

 • conform artikel 5:6, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) het verboden is om een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

 • het college ingevolge artikel 5:6, tweede lid, van de APV wegen en weggedeelten kan aanwijzen waar dit verbod voor bepaalde categorieën en voor bepaalde perioden niet geldt;

 • in de beantwoording van schriftelijke vragen (RIS298348) door het college is aangegeven de Houtrustweg te laten vervallen als locatie voor het lang parkeren op grond van artikel 5:6, tweede lid, van de APV;

 • op basis van tellingen, uitgevoerd in januari 2019, geconstateerd is dat er op de reeds aangewezen locaties in Scheveningen voldoende alternatieve plaatsen aanwezig zijn om de voertuigen zoals genoemd in artikel 5:6, eerste lid, van de APV langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

Besluit:

 • I.

  het aanwijzingsbesluit waarbij wegen of weggedeelten zijn aangewezen waar het is toegestaan bepaalde voertuigen zoals genoemd in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag voor langer dan drie dagen te parkeren, zoals laatst gewijzigd met het besluit van 12 november 2013, kenmerk DSB/2013.802, RIS267207, in te trekken voor zover in dat besluit de Houtrustweg aan beide zijden van de rijbaan tussen de Laan van Poot en de Sportlaan is aangewezen.

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 februari 2019.

 • III.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 5 van 2019 en met ingang van 31 januari 2019 terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken , onder RIS nummer 301644.

Den Haag, 29 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester

Peter Hennephof / Pauline Krikke

Toelichting

Op basis van hetgeen besloten onder besluitpunt I komt het voornoemde aanwijzingsbesluit als volgt te luiden:

Stadsdeel Centrum:

Fruitweg:

 • de zijde van de rijbaan, tussen de Televisiestraat en de Troelstrakade;

Stadsdeel Laak:

Waldorpstraat:

 • aan beide zijden van de rijbaan tussen de 1e Van der Kunstraat tot het Hildebrandplein;

Calandkade:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Poolsterstraat:

 • de zuid-oostelijke zijde van de rijbaan tussen de Binckhorstlaan en de Meteoorstraat;

Meteoorstraat:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Plutostraat:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Junostraat:

 • aan de zuid-oostzijde van de rijbaan;

Jupiterkade:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Saturnusstraat:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Melkwegstraat:

 • aan de noord-oostzijde van de rijbaan;

Zonweg:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Orionstraat:

 • aan de zuid-oostzijde van de rijbaan;

Pegasusstraat:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Komeetweg:

 • aan de noord-westzijde van de rijbaan;

Siriusstraat:

 • aan de zuid-westzijde van de rijbaan;

Castorstraat:

 • aan de zuid-westzijde van de rijbaan;

Mercuriusweg:

 • aan beide zijden van de rijbaan tussen de Binckhorstlaan en de Siriusstraat;

Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg:

Theems:

 • tussen IJssel en Tiber ( in de parkeervakken);

Stadsdeel Loosduinen:

Nikkelwerf:

 • aan beide zijden van de rijbaan;

Stadsdeel Scheveningen:

Kranenburgweg:

 • aan beide zijden van de rijbaan tussen de Dr. Lelykade en de Zeesluisweg;

Zeesluisweg:

 • aan beide zijden van de rijbaan.