Wijziging Car Uwo

Geldend van 01-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-03-2018

Intitulé

Wijziging Car Uwo

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk 2018/616 en 2018/616A

Besluit:

- in te stemmen met een aantal wijziging van de de Car-Uwo als gevolg van de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2018,

de secretaris, de voorzitter,

drs. C.H.W.M. Post, mr. A.W. Kolff