Wijziging Car Uwo

Geldend van 01-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-03-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Wijziging Car Uwo
Citeertitel
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Wijziging Car-Uwo
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019 22-03-2018 wijziging

22-03-2018

bgr-2019-129

Onbekend.