Regeling vervallen per 09-04-2020

Verordening van de gemeenteraad inhoudende de Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 06-02-2019 t/m 08-04-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen op Zoom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad inhoudende de Algemene Plaatselijke Verordening
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening APV
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019 09-04-2020 Nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-26189

RVB18-0076