Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

Geldend van 05-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Citeertitel Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/CVDR618068/CVDR618068_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019 02-01-2018 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-25715

18INT00487