Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijk 2019

Geldend van 05-02-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijk 2019
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijkerhout 2014 en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Noordwijk 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019 01-01-2024 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-25392

Onbekend.