Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijk 2019

Geldend van 05-02-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijk 2019
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijkerhout 2014 en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Noordwijk 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-25392

Onbekend.