Regeling vervallen per 23-01-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent invorderingsambtenaren Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Geldend van 24-01-2019 t/m 22-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent invorderingsambtenaren Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op artikel 231, lid 2 onderdeel c van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

aan te wijzen als gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de heer K. van Dijken, de heer E. Dekker en mevrouw L.J. Terpstra alle drie beheerder financiële administratie in het team financiële administratie van de gemeente Westerkwartier.

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend gemaakt is en kan aangehaald worden als Besluit aanwijzen Invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 22 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris