Regeling vervallen per 23-01-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent aanwijzen heffingsambtenaar Besluit aanwijzen heffingsambtenaar gemeente Westerkwartier

Geldend van 24-01-2019 t/m 22-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent aanwijzen heffingsambtenaar Besluit aanwijzen heffingsambtenaar gemeente Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op artikel 231, lid 2 onderdeel b van de Gemeentewet alsmede artikel 1, lid 2 van de Wet WOZ;

B E S L U I T :

aan te wijzen als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken de heer H. Been, Adviseur Belastingen, team Belastingen van de gemeente Westerkwartier.

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend gemaakt is en kan aangehaald worden als Besluit aanwijzen heffingsambtenaar gemeente Westerkwartier.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 22 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris