Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019

Geldend van 17-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019
Citeertitel Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit wegslepen voertuigen van de gemeente Werkendam en Woudrichem.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019 nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-10520

Onbekend.