Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Ouder-Amstel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 232, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019 Nieuwe regeling

05-07-2018

stcrt-2019-2482

Onbekend.