Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018)

Geldend van 17-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018)
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019 Nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2019-8733

Onbekend.