BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN HOUDENDE MANDAATVERLENING I.V.M. WERKFITCENTRUM

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN HOUDENDE MANDAATVERLENING I.V.M. WERKFITCENTRUM
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-1434

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 69 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
  2. artikel 71 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Mandaatverlening i.v.m. Werkfitcentrum Brummen

11-12-2018

gmb-2019-8452

Onbekend.