Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Altena 2019

Geldend van 15-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Altena 2019
Citeertitel Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Altena 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2007 gemeente Werkendam en de Subsidieregeling monumenten 2016 gemeente Woudrichem.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019 01-01-2019 nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8150

Onbekend.