Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent procedures voor advisering tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Altena 2019

Geldend van 15-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent procedures voor advisering tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Altena 2019
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Altena 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening procedure voor advisering tegemoetkoming in planschade (vastgesteld door de raad van Aalburg op 29 september 2009), de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 (vastgesteld door de raad van Werkendam op 30 september 2008) en de Procedureverordening Planschade 2008 (vastgesteld door de raad van Woudrichem op 16 december 2008).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019 nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7630

Onbekend.