Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2019, PZH-2018-673583511, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019)

Geldend van 05-11-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2019, PZH-2018-673583511, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovatie landbouw Zuid-Holland 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/398841/CVDR398841_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Na de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Nadien is de regeling nog twee keer gewijzigd. Daarom is de uitwerkingstredingsdatum gezet op 1 januari 2020, na de laatste wijziging.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2019 01-01-2020 artikel 2

29-10-2019

prb-2019-7178

PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135)
14-03-2019 18-01-2019 05-11-2019 Wijziging artikel 7a wordt toegevoegd

12-03-2019

prb-2019-1860

PZH-2019-681321192
18-01-2019 14-03-2019 Nieuw besluit

15-01-2019

prb-2019-161

PZH-2018-673583511