Beleid aanpak woonoverlast Bernheze

Geldend van 10-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid aanpak woonoverlast Bernheze
Citeertitel Beleid aanpak woonoverlast Bernheze 2019
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Woonoverlast
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151d van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019 Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-6457

Onbekend.