Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 09-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Súdwest-Fryslân
Citeertitel APV Súdwest-Fryslân 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp algemene plaatselijke verordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de verordening is per 15 juli 2021 geconsolideerd na verwerking van de Verordening tot 1e wijziging de verordening is per 28 december 2021 geconsolideerd na verwerking van de Verordening tot 2e wijziging de verordening is per 1 juli 2023 geconsolideerd na verwerking van de Verordening tot 3e wijziging de verordening is per 1 januari 2024 geconsolideerd na verwerking van de Verordening tot 4e wijziging

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019 geconsolideerde regeling

13-12-2018

gmb-2024-3760

Onbekend.
09-01-2019 09-01-2019 geconsolideerde regeling

13-12-2018

gmb-2023-290519

Onbekend.
09-01-2019 09-01-2019 geconsolideerde regeling

13-12-2018

gmb-2021-478044

Onbekend.
09-01-2019 09-01-2019 geconsolideerde regeling

07-07-2021

gmb-2021-228342

Onbekend.
09-01-2019 09-01-2019 nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2019-4319

Onbekend.