Beleidsregel van het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent nadeelcompensatie Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade 2018

Geldend van 09-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent nadeelcompensatie Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade 2018
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade 2018
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7.14 van de Waterwet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Waterschap%20Vallei%20en%20Veluwe/337229/337229_2.html
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Vallei%20en%20Veluwe/CVDR333284/CVDR333284_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Protocol Vernattingsschade 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019 nieuwe regeling

17-09-2018

wsb-2019-148

Onbekend.