Wijzigingen Car Uwo

Geldend van 20-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Wijzigingen Car Uwo

Het DOCPROPERTY ConsultationType dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk

B e s l u i t :

in te stemmen met:

een aantal algemene wijzigingen van de CAR-UWO;

een specifieke wijziging van de CAR-UWO op het gebied van gelijke beloning voor payroll of soortgelijke constructies;

een specifieke wijziging van de CAR-UWO op het gebied van leeftijdsafhankelijke factoren in het kader van FLO-overgangsrecht.

De secretaris

Drs. C.H.W.M. Post Mcm

De voorzitter

Mr. A.W. Kolff

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de DOCPROPERTY MeetingType vergadering van het DOCPROPERTY ConsultationType dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van