Procedureregeling Functiebeschrijving en Functiewaardering Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 09-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Procedureregeling Functiebeschrijving en Functiewaardering Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Citeertitel Procedureregeling Functiebeschrijving en Functiewaardering Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid’
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019 nieuwe regeling

21-11-2018

bgr-2019-27

Onbekend.