Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 08-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020

Subsidieregeling impuls activiteiten culturele instellingen gemeente Westerkwartier 2021-2022

Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier

Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022

Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022

Subsidieregeling maatwerk culturele instellingen en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2021

Subsidieregeling maatwerkregeling voor culturele instellingen en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2021-2022

Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Westerkwartier 2020

Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020

Subsidieregeling Versterken presentatie collectie musea gemeente Westerkwartier 2021

Subsidieregeling versterking winkelcentra gemeente Westerkwartier 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3729

Onbekend.