Regeling vervallen per 03-10-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 02-10-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 7 van de “Verordening parkeerbelastingen 2019”

besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Hierin besluit zij;

Artikel 1.

 • a.

  De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2019.

 • b.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019.

 • c.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning.

 • d.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd op een afgesloten parkeerterrein en/of parkeergarage.

Artikel 2.

 • a.

  Het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door middel van contante betaling door het inwerpen van muntstukken.

 • b.

  Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • c.

  Vervallen

 • d.

  In afwijking van het onder sub a en b van dit artikel gestelde kan de parkeerapparatuur, die daarvoor geschikt is, in werking worden gesteld middels de Pinpas en een parkeerbundel.

 • e.

  Separaat van de parkeerapparatuur kan achteraf betaald worden middels belparkeren en pasparkeren.

 • f.

  f. Indien bij betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit (originele) parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • g.

  Vervallen.

 • h.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen.

 • i.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

Artikel 3.

De parkeerplaatsen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting, als genoemd in artikel 2 onderdeel a van de "Verordening parkeerbelastingen 2019" mag worden geparkeerd, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 1

Zone 2

Betaald parkeren

Betaald parkeren

Bassin

Begijnenhofstraat (terrein)

Beekstraat

Biest

Boermansstraat

Boerhaavestraat

Centrumgarage

Bommelstraat, Van

Collegeplein

Croonstraat, Jan van de

Emmasingel

Dries (terrein en straat)

Drehmansstraat

Hofakkerstraat

Hegstraat

Kerkstraat

Hoge Kei, De

Looimolenstraat (gedeelte)

Hoogpoort

Minderbroederslaan

Hogesteenweg

Penitentenstraat

Kasteelplein

Recollectenstraat

Kasteelsingel

Regulierenstraat

Korenmarkt

Sint Jozefslaan (nr. 1 t/m 13)

Kromstraat

Sint Maartenslaan

Maaspoort

Sint Paulusstraat (deel)

Molenpoort

Sutjensdwarsstraat

Patronaatsplein

Ververshof

Sint Paulusstraat (deel)

Vogelsbleek

De Munt, parkeergarage

Wilhelminastraat

Oud Gasthuisplein

Poort van Limburg, parkeergarage

Stationsplein, parkeergarage

Ursulinengarage

 

Kromstraat / - Walburgpassage,

 

parkeergarage

 

Wilhelminasingel

 

Artikel 4.

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor abonnementhouders als bedoeld in artikel 2 onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2018", zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 1

Zone 2

Betaald parkeren

Betaald parkeren

Bassin

Begijnenhofstraat (terrein)

Boermansstraat

Biest

Centrumgarage

Boerhaavestraat

Collegeplein, boven

Bommelstraat, Van

Drehmansstraat

Croonstraat, Jan van de

Emmasingel

Centrum Noord parkeerterrein

Hoge Kei, De

Ceres (2e voertuig)

Hogesteenweg

Dries (terrein)

Hoogpoort

Driesveldlaan (oneven huisnrs.)

Kasteelplein

Hofakkerstraat

Kasteelsingel

Kerkstraat

Maaspoort

Looimolenstraat (gedeelte)

Molenpoort

Minderbroederslaan

Patronaatsplein

Penitentenstraat

Sint Paulusstraat (deel)

Poort van Limburg, garage

Stationsstraat

Recollectenstraat

De Munt, parkeergarage

Regulierenstraat

Oud Gasthuisplein

Sint Jozeflaan (1 t/m 13)

Ursulinengarage

Sint Maartenslaan

Kromstraat / Walburgpassage

Sint Paulusstraat (deel)

parkeergarage

Stationsplein garage

Wilhelminasingel

Sutjensdwarsstraat

 

Ververshof

 

Vogelsbleek

 

Wilhelminastraat

 

Wilhelminaplein

 

 

Artikel 5

Vervallen

Artikel 6.

Vervallen

Artikel 7.

De parkeerplaatsen, waar de verschuldigde parkeerbelasting achteraf dient te worden voldaan, zijn de aan te wijzen parkeergarages en terreinen:

 • 1.

  Centrumgarage;

 • 2.

  Kromstraat / Walburgpassage, parkeergarage;

 • 3.

  Ursulinengarage;

 • 4.

  Parkeerterrein Centrum Noord;

 • 5.

  Poort van Limburg, parkeergarage;

 • 6.

  Stationsplein, parkeergarage;

 • 7.

  De Munt, parkeergarage

Artikel 8.

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunninghouders, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 3

Vergunning parkeren

 

1.     Aldenborghstraat

2.     Beekpoort (betreft 3 woningen)

3.     Begijnenhofstraat

4.     Biemansstraat

5.     Coenraad Abelstraat (tussen Molenpoort en Jean Verheggenstraat )

6.     Driesveldlaan (even huisnrs)

7.     Egmondstraat

8.     Fatimalaan

9.     Franse Patersstraat

10.  Geertenhof

11.  Gieterijstraat

12.  Graaf Jacobstraat

13.  Graafschap Hornelaan (tussen Maaslandlaan en Baroniestraat)

14.  Heer Gerardstraat

15.  Henricus Woutersstraat

16.  Hertogstraat

17.  Hieronymusstraat

18.  Hofakkerstraat – Ventweg

19.  Jan Truijenstraat

20.  Johanna van Meursstraat

21.  Julianalaan (tussen Louis Regoutstraat en Poldermansstraat)

22.  Kannunikenstraat

23.  Limcostraat

24.  Lindanusstraat (inclusief straat ten oosten van plantsoentje)

25.  Looimolenstraat (gedeelte)

26.  Pius-X Hof

27.  Maaseikerweg (huisnrs. 11, 11a, 13, 17, 19, 21)

28.  Maria Hart

29.  Maria Wijngaard

30.  Mariënhagelaan

31.  Meewisstraat

32.  Minderbroederslaan (vanaf huisnr. 13)

33.  Molenveldstraat (tussen Wilhelminastraat en Weerterbeekweg/Slachterijstraat)

34.  Nieuwstraat

35.  Observantenstraat

36.  Oude Hushoverweg

37.  Oudenakkerstraat (tussen Regentesselaan en Victor de Stuersstraat)

38.  Parallelweg

39.  Regentesselaan

40.  Regulierenstraat

41.  Sint Antoniusstraat

42.  Sint Catharinastraat

43.  Sint Hubertusstraat

44.  Sint Isidoruspassage

45.  Sint Jorisstraat

46.  Sint Jozefslaan (6 t/m 100 en 25 t/m 119)

47.  Sint Maartenslaan (huisnr. 19 t/m 41)

48.  Sint Mathiasstraat

49.  Sint Servatiusstraat

50.  Sint Willibrordstraat

51.  Slotstraat

52.  Spoorstraat

53.  Tuindorpstraat

54.  Ventweg Sint Paulusstraat / Sint Maartenslaan

(tussen Lindanusstraat en Sint Servatiusstraat)

55.  Verheggenstraat, Jean

56.  Wilhelminasingel (tussen Molenpoort en Beekstraat)

57.  Wilhelminastraat (tussen Nieuwstraat en Parallelweg)

58.  Willem I straat

59.  Windesheimstraat (tussen Wittevrouwenstraat en Maria Wijngaard)

60.  Wittevrouwenstraat

Artikel 9.

Voor het onder artikel 3 en 4 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.

Artikel 10

Voor het onder artikel 7 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden 24 uren per dag, van maandag tot en met zondag.

Artikel 11

Vervallen

Artikel 12.

Voor de onder artikel 8 bedoelde vergunning parkeren zijn de tijden:

 • a.

  Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur;

 • b.

  Op donderdag van 09:00 tot en met 21:00 uur, tenzij anders is aangegeven;

 • c.

  Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenpoort) van maandag tot en met zaterdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur;

Artikel 13.

De volgende regels vast te stellen voor het voldoen van parkeerbelastingen:

 • a.

  De parkeerbelasting dient te worden voldaan door het in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;

 • b.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeermeter of parkeerautomaat kennisgegeven;

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat die een parkeerkaartje verstrekt dient de na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling de zijde met de tijdsaanduiding duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen;

 • d.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   dag, maand en jaar van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • -

   het betaalde bedrag;

  • -

   het nummer van de parkeerautomaat;

  • -

   het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • e.

  Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats;

 • f.

  Indien de parkeerplaats is aangewezen als vergunningzone dient de na de betaling verstrekte parkeervergunning tijdens het parkeren op de in de vergunning aangegeven plaats de betreffende vergunning duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te zijn.

Artikel 14. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018, versie 2", vastgesteld bij collegebesluit d.d. 7 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De datum van ingang van dit aanwijzingsbesluit is 1 januari 2019.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ligt na de in het tweede lid genoemde datum, het ingetrokken aanwijzingsbesluit gelden.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019".

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

18 december 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heymans