Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp begraven, lijkbezorging, begrafenis,
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282849

Onbekend.