Regeling vervallen per 02-01-2024

Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2018

Geldend van 29-12-2018 t/m 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2018
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 12 van de Monumentenwet BES
  4. artikel 15 van de Monumentenwet BES
  5. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  6. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2018 02-01-2024 nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282474

1632602