Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van diverse gemeenten houdende regels omtrent SVHW Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Cromstrijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van diverse gemeenten houdende regels omtrent SVHW Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de gemeenteraden en de colleges van de deelnemende gemeenten, het algemeen en dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta en het algemeen en dagelijks bestuur van de Regionale dients Hoeksche Waard. Het historisch overzicht van deze regeling is incompleet. Het historisch overzicht van deze regeling is op overheid.nl te vinden bij de gemeente Strijen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2018

stcrt-2018-74076

Onbekend.