Regeling vervallen per 01-04-2019

Besluit van Provinciale Staten van 19 december 2018, tot vaststelling van de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid Holland 2019, met besluitnummer PZH-2018-666823655

Geldend van 28-12-2018 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Provinciale Staten van 19 december 2018, tot vaststelling van de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid Holland 2019, met besluitnummer PZH-2018-666823655
Citeertitel Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2019
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financien
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet
  3. artikel 6.2 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018 01-04-2019 Nieuwe regeling

19-12-2018

prb-2018-9803

PZH-2018-6668223655