Regeling vervallen per 02-08-2022

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent organiseren van evenementen Nadere regels evenementen Echt - Susteren 2018

Geldend van 28-12-2018 t/m 01-08-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Echt-Susteren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent organiseren van evenementen Nadere regels evenementen Echt - Susteren 2018
Citeertitel Nadere regels evenementen gemeente Echt - Susteren 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-74984 exb-2018-74985 exb-2018-74986

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij dit document behorende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018 02-08-2022 nieuwe regeling

23-11-2018

gmb-2018-281600

Onbekend.