Regeling vervallen per 01-01-2020

TARIEVENTABEL 2019 GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

TARIEVENTABEL 2019 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z027859/D289883

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018 met kenmerk D289877;

Gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 06 december 2018;

HEEFT BESLOTEN:

1. De Tarieventabel 2019 (D289875) vast te stellen;

Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel