Regeling vervallen per 02-12-2018

AANWIJZINGSBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONE JAARWISSELING 2018-2019

Geldend van 27-12-2018 t/m 01-12-2018

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONE JAARWISSELING 2018-2019

AANWIJZINGSBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONE JAARWISSELING 2018-2019

Burgemeester en wethouders van Gemeente Gooise Meren,

Overwegende dat:

ingevolge het Vuurwerkbesluit het is toegestaan om tussen 31 december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00 uur consumentenvuurwerk te gebruiken;

het ongewenst is dat in de directe omgeving van winkelcentrum Keverdijk te Naarden consumentenvuurwerk wordt gebruikt, gelet op overlast voor mens en dier;

artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gooise Meren 2016 de bevoegdheid verschaft om, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, gebieden aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken;

gelet op:

artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gooise Meren 2016;

Besluiten:

 • I.

  In de directe omgeving van het winkelcentrum gelegen in de wijk Keverdijk te Naarden, betreffende het gebied van de volgende straten en de straten die binnen dit gebied vallen:

  Majoorkampstraat, Evert de Bruijnstraat, Kolonel Falbastraat, Hans Bentinckstraat, Evert de Bruijnstraat, Ten Boschstraat en Kolonel Verveerstraat

 • II.

  De grenzen van het in artikel 1 genoemde gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit op 31 december 2018 om 18:00 uur in werking treedt en op 1 januari 2019 om 02:00 uur vervalt;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzing vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2018-2019’.

Ondertekening

Gooise Meren 13 november 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

D.J. van Huizen

Gemeentesecretaris

H. ter Heegde

Burgemeester

Rechtsverwijzing

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken per post

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in binnen 6 weken na het besluit. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt

 • Waarom u daartegen bezwaar maakt

 • Uw handtekening

 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentehuis. U kunt het niet mailen.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Gooise Meren

Postbus 6000

1400 HA Bussum

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven op het gemeentehuis:

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

Vuurwerkvrije zone overzichtskaart 2018-2019

afbeelding binnen de regeling