Regeling vervallen per 26-04-2019

Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering

Geldend van 01-01-2019 t/m 25-04-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op de artikelen 2:32, 5:17, 5:19 en 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019;

overwegende dat:

het belangrijk is dat de stranden van Velsen toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor alle strandbezoekers;

er voor elke strandbezoeker voldoende ruimte moet zijn om te recreëren of activiteiten te ontplooien;

dit op een veilige manier moet plaatsvinden;

besluiten:

I. met betrekking tot activiteiten op het strand:

Strand

 • het in bijlage 1 (Begrenzing en zonering strand gemeente Velsen) aangeduide stuk land aan te wijzen als strand, verdeeld in zones zoals aangeduid in die bijlage;

  Honden

 • het kleine strand (gelegen tussen de Noord- en Zuidpier) van 1 april tot 1 oktober aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond daar te laten verblijven of te laten lopen;

 • de zones 1 en 2 van het strand in IJmuiden van 1 april tot 1 oktober aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond daar te laten verblijven of te laten lopen;

 • de zones 1 en 2 van het strand in IJmuiden van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als losloopplaats;

 • de zones 3 en 4 van het strand in IJmuiden gedurende het gehele jaar aan te wijzen als losloopplaats;

 • de zones 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als losloopplaats;

 • zone 2 van het strand in Velsen-Noord gedurende het gehele jaar aan te wijzen als losloopplaats;

Zwemmen

 • zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om in de zee te zwemmen niet geldt;

 • zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om in de zee te zwemmen niet geldt;

 • het kleine strand (gelegen tussen de Noord- en Zuidpier) gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om in de zee te zwemmen niet geldt;

Andere watersporten

 • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om te (kite)surfen niet geldt;

 • zone 2 van het strand in Velsen-Noord gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om te (kite)surfen niet geldt;

Activiteiten op het strand

 • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om met zeilwagens, windrijders of soortgelijke voor de recreatie bestemde voertuigen op het strand te rijden dan wel deze op het strand te brengen of te hebben niet geldt;

 • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om op of aan het strand vliegers op te laten met twee of meer besturingslijnen niet geldt;

 • zone 2 van het strand in Velsen-Noord gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om met zeilwagens, windrijders of soortgelijke voor de recreatie bestemde voertuigen op het strand te rijden dan wel deze op het strand te brengen of te hebben niet geldt;

 • zone 2 van het strand in Velsen-Noord gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om op of aan het strand vliegers op te laten met twee of meer besturingslijnen niet geldt;

 • de pieren gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een vishengel te vissen niet geldt;

 • zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een vishengel te vissen niet geldt;

 • zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een vishengel te vissen niet geldt;

Paardrijden

 • zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden van 1 april tot 1 oktober tussen 18:00 uur en 09:00 uur aan te wijzen als plaats waar het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te hebben niet geldt;

 • het strand in IJmuiden van 1 oktober tot 1 april gedurende de gehele dag aan te wijzen als plaats waar het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te hebben niet geldt;

 • het strand in Velsen-Noord van 1 oktober tot 1 april gedurende de gehele dag aan te wijzen als plaats waar het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te hebben niet geldt.

II. dat dit besluit in werking treedt tegelijk met de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019.

Ondertekening

Velsen, 21 december 2018

Burgemeester en wethouders van Velsen

De gemeentesecretaris De burgemeester

K.M. Radstake F.C. Dales