Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden of -gala’s

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden of -gala’s

De burgemeester van de gemeente Velsen;

gelet op artikel 2:9, eerste lid, aanhef en onder g van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019;

overwegende dat:

reguliere sportactiviteiten en sportwedstrijden in of op daarvoor bestemde accommodaties zijn uitgezonderd van het evenementenbegrip en dientengevolge niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn;

deze uitzondering niet geldt voor aangewezen vechtsportwedstrijden of –gala’s;

full-contact vechtsportwedstrijden of –gala’s een verhoogde kans op ongeregeldheden met zich brengen;

het om die reden niet wenselijk wordt geacht dat deze evenementen vergunningsvrij kunnen worden georganiseerd;

besluit:

I. de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of –gala’s aan te wijzen, waarvoor de uitzondering van het evenementenbegrip als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, aanhef en onder g van de APV niet geldt:

Mixed Martial Arts (MMA), waarbij verschillende gevechtskunsten worden gecombineerd, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

II. dat dit besluit in werking treedt gelijktijdig met inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019.

Ondertekening

Velsen, 21 december 2018

De burgemeester van Velsen

F.C. Dales