Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Geldend van 28-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Citeertitel Legesverordening 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-279926

18INT02658