Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 20 november 2018;

gelet op artikel 149 juncto artikel 216 van de gemeentewet;

besluit:

  • 1.

    De standaardtarieven voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties te verhogen met 2,4%;

  • 2.

    Vast te stellen de volgende 33ste wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen”:

Artikel 1

Artikel 3 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

De standaardvergoeding bedraagt (excl. de opslag) per uur of een gedeelte van een uur voor:

a.

Gymnastieklokaal Rhijnsburg in Heerde:

€ 11,55

Gymnastieklokaal De Noord in Veessen:

€ 11,55

b.

Podium en bijzaal in De Noord in Veessen:

€ 5,85

c.

Sportzaal Wapenveld:

voor een halve zaal

€ 11,55

voor een hele zaal

€ 23,10

d.

Burgemeester Faberhal in Heerde:

maandag t/m vrijdag:

1/3 sporthal

€ 17,25

2/3 sporthal

€ 34,00

hele sporthal

€ 48,35

zaterdag en zondag:

1/3 sporthal

€ 20,80

2/3 sporthal

€ 41,40

hele sporthal

€ 59,30

e.

Turnvoorziening in Heerde:

maandag t/m vrijdag

€ 13,10

zaterdag en zondag

€ 13,10

f.

Speellokaal Flessenbergerweg 39 Wapenveld

- niet onderwijs gebruikers

€ 11,55

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 17 december 2018.

griffier, voorzitter,