Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, PZH-2018-669474242 (DOS-2018-0001646), tot vaststelling van het Handelingskader Vervreemding gesubsidieerde grond

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, PZH-2018-669474242 (DOS-2018-0001646), tot vaststelling van het Handelingskader Vervreemding gesubsidieerde grond
Citeertitel Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuw besluit

11-12-2018

prb-2018-9650

PZH-2018-669474242