Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Geldend van 22-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-276828

Onbekend.