Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffingverordening 2019

Geldend van 22-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffingverordening 2019
Citeertitel Afvalstoffenheffingverordening 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-276619

Onbekend.