Regeling vervallen per 01-01-2020

Legesverordening Voorst 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening Voorst 2019
Citeertitel Legesverordening Voorst 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening Voorst 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-74127

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-276608

2018-72861