Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018

Geldend van 22-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018
Citeertitel Inkoop-en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Organisatie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 158 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verwijzingen naar inkoopvoorwaarden Provincies 2018 verwijderd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 Nieuwe regeling

18-12-2018

prb-2018-9635

18929610