Aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.61 van de Mediawet 2008
  2. artikel 2.69 van de Mediawet 2008
  3. artikel 106, tweede lid, van de Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
  4. artikel 165 van de Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
  5. https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel14
  6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021
  7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC1027%2801%29

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018 nieuwe regeling

18-12-2018

prb-2018-9599

2018002920