Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over parkeerbelastingen 2019 (Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019)

Geldend van 19-04-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over parkeerbelastingen 2019 (Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019)
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2019 01-01-2020 Tarieventabel

08-04-2019

gmb-2019-89551

135845
28-12-2018 19-04-2019 Nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-275258

129427