Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het haven- en opslaggelden 2019 (Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2019)

Geldend van 28-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het haven- en opslaggelden 2019 (Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2019)
Citeertitel Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening haven- en opslaggelden gemeente Zutphen 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018 01-01-2020 Nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-275216

129427