Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2019’

Geldend van 20-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2019’
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet
  4. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2018. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

12-12-2018

wsb-2018-12514

Onbekend.