Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 december 2018 houdende regels omtrent inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2018 (Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten)

Geldend van 19-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 december 2018 houdende regels omtrent inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2018 (Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten)
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 158 van de Provinciewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. boek 6 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt inwerking op de eerste dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst. De Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2015 voor leveringen en diensten voor toepassing binnen de Provincie Zuid-Holland (PZH-2014-497839416 dd. 17-03-2015), inwerking getreden op 1 april 2015, worden ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018 Nieuwe regeling

11-12-2018

prb-2018-9468

PZH-2018-666285550