Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer h.c.m. van broeckhuijsen, financieel verantwoordelijk voor i&a portfolioprojecten, 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer h.c.m. van broeckhuijsen, financieel verantwoordelijk voor i&a portfolioprojecten, 2019
Citeertitel Ondermandaatbesluit secretaris t.b.v. de heer H.C.M. van Broeckhuijsen, 2019
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad en treedt in werking op 1 januari 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

11-12-2018

prb-2018-9447

Onbekend.