Beleidsregels subsidies burgerparticipatie

Geldend van 20-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels subsidies burgerparticipatie
Citeertitel Beleidsregels subsidie burgerparticipatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2018 nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-270472

Onbekend.