Regeling vervallen per 01-01-2020

VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE BUNNIK 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunnik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE BUNNIK 2019
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

22-11-2018

gmb-2018-269551

Onbekend.