Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent re-integreren (Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2019)

Geldend van 20-11-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent re-integreren (Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2019)
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8a, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet
  5. artikel 149 van de Gemeentewet
  6. artikel 156 van de Gemeentewet
  7. artikel 10a van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2020 01-01-2024 artikel 13A, toelichting

27-10-2020

gmb-2020-295772

Onbekend.
01-01-2019 20-11-2020 nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-267229

Onbekend.